Uysal Araştırma Laboratuvarı

Malzeme Tasarımı ve İnovasyonu (MADI) Laboratuvarı

Koordinatör

Doç. Dr. Bengü Özuğur Uysal

Proje Ekibi

  • Sercan Beytür, Graduate (PhD) Student
  • Mehmet Eymen Sümer, Graduate (PhD) Student
  • Elife Özdemir, Graduate (MSc) Student

Araştırma Konusu

Grubun araştırması, Silika (SiO2), Vanadyum oksit (VO2), Titanyum dioksit (TiO2), Çinko oksit (ZnO), Kalay oksit (SnO2) ve iki boyutlu metal oksit nanoparçacıkları içeren çok çeşitli ince filmler ile Metal kalkojenitler (WS2, MoS2, WSe2, MoSe2) ile zenginleştirilmiş poliakrilamid , aralarındaki etkileşimleri anlamak ve kırılma indisi, sönme katsayıları, aktivasyon enerjisi, difüzyon katsayıları, elektriksel bant boşlukları ve elastik modül gibi fiziksel parametrelerini yorumlamak için geliştirilmiş ıslak laboratuvar deneyleri gerçekleştirerek odaklanmaktadır. Araştırmacılar, farklı doping malzemeleriyle (CNT, GO, 2D malzemeler) yeni kompozit kaplamalar geliştirmişlerdir. Ayrıca, düşük maliyetli ıslak kimyasal yöntemler kullanarak herhangi bir metal oksit malzemesinin parçacık boyutunu kontrol etmektedirler.