• Modelleme Laboratuvarı
  • Ağ Odaklı Dinamikler ve Veri Bilimi Araştırma (NODDS) Araştırma Laboratuvarı
  • Malzeme Tasarımı ve İnovasyonu Laboratuvarı
  • Nörobilim Araştırma Merkezi
  • Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji (MSN) Araştırma Merkezi