Yelekçi Araştırma Laboratuvarı

16 Aralık 2015

Koordinatör

Prof. Dr. Kemal Yelekçi

Proje Ekibi

  • Sedat Tanju, Graduate (PhD) Student
  • Gamze Çiftçi, Graduate (PhD) Student
  • Zümre Karadağ, Graduate (PhD) Student
  • Muhammet Baldan, Graduate (PhD) Student

Araştırma Konusu

Biyolojik olarak aktif bileşenlerin sentezi ve karakterizasyonu, bu bileşenlerin enzimler ve reseptör hedeflerine karşı test edilmesi, bilgisayar destekli ilaç tasarımı, ilaç tasarımında makine öğrenme (ML) ve in siliko tarama; serbest enerji profilinin hesaplanması, esnekliğin açıklanması ve protein substrat kompleksinin dinamik davranışı, grubun temel amaçlarından bazılarıdır.

Genel olarak, belirli hastalıkların tedavi edilmesi için ilaç tasarımı ve ilaç aksiyonu araştırma ve geliştirme alanı ile ilgileniyorum. Özel olarak ise biyolojik olarak aktif bileşenlerin sentez ve karakterizasyonu ve bu bileşenlerin anti-kanser özellikleri gösteren enzim hedefleri ve reseptörlerine karşı test edilmesi, antiparkinson hastalıklar ve nörodejenerasyon üzerinde çalışıyorum.

Araştırma grubumuz, bilhassa enzim-ligand kompleksler olmak üzere biyolojik moleküllerin yapı, kinetik ve termodinamik özelliklerinin araştırılması için klasik moleküler dinamik (MD) simülasyonlar, AI, ML, kuantum mekanikleri (QM), homoloji modellemesi ve yerleştirme yöntemleri gibi hesaplamaya dayanan tekniklerden faydalanmaktadır. Vaka çalışmalarında ilaç tasarım araçları ile gerçekleştirilen uygulamalar, özel ilgi alanımızdır.