Sentetik Organik ve Polimer Araştırma (SOPR) Laboratuvarı

21 Aralık 2015

Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi ve Bölüm Başkanı M. Mustafa Çetin

Proje Ekibi

  • Sümeyye Berfin Gül (Yüksek Lisans Öğrencisi)
  • Nergiz Calhan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Araştırma Konusu

Çetin Araştırma Grubu (Sentetik Organik ve Polimer Araştırma (SOPR) Laboratuvarı) olarak yapısal bakımdan hassas organik malzemeler ve polimerler geliştirmek için sentetik, polimer ve supramoleküler kimya araçlarını kullanmaktayız. Grubumuzdaki araştırmalar sentetik organik, supramoleküler ve polimer kimyası, kataliz, foto-redoks kimyası, iyonik sıvılar, kanser önleyici maddeler/ilaçlar, malzeme bilimi ve nanoteknoloji, nanofabrikasyon ve yeni keşfedilen malzemelerin kapsamlı testleri ile birlikte küçük moleküllerin sentezi, uygulamalı spektroskopik tekniklerle karakterizasyonu içermektedir. Yapılan çalışmaların uygulama ve ilgi alanları, elektrikli araç pilleri, zehirli gazların yakalanması, ağır metal iyonu uzaklaştırma/ayırma, yakıt hücreleri, enerji toplama ve depolama, ilaç dağıtım platformları, polimerler (porous organic polymers (POPs), polikatenanlar, polirotaksanlar, polipsödorotaksanlar, vb.), moleküler elektronikler, nano hücreler, ayırma teknolojisi, hidrojeller, kendi kendini onaran malzemeler, 2D/3D polimerlerin rasyonel tasarımı ve nanoyapılı malzemelerin biyolojik sistemlerle etkileşimidir. Seçilmiş ve yayınlanmış bazı çalışmalar aşağıda sunulmuştur (Şekil 1).

Mevcut ve gelecekteki SOPR Lab projelerinden bazıları: Organik-İnorganik Hibrit Malzemeler, Yeni Polirotaksanlar, İyonik Sıvılar ve Grafen Kimyası, Nano Boyutlu MOF’lar ve Uygulamaları, Karbon-bazlı Malzemelerin Sentezi, Yeni Anti-Kanser Ajanları, vb.

Şekil 1. (a) Sülfür hardal türevinin fotokimyasal detoksifikasyonu için post-sentetik olarak hazırlanmış BODIPY bazlı gözenekli organik polimerler (POP’lar), (b) 2D mozaikler tasarlamak için molekül içi ve moleküller arası yük transferini polikatyonik siklofanlarla birleştirme, (c) bir ışığa duyarlılaştırıcının modüle edilmiş ışık koruması, lizozomal iletimi ve fotodinamik aktivitesi için supramoleküler bir yaklaşım, (d) naftalin diimid kullanılarak elde edilen supramoleküler mozaikler, (e) antrasen bazlı bir homo [2] katananda mekanik bağ kaynaklı eksipleks floresan, (f) ışıkla çalışan CO2 azaltımı için hiyerarşik mezogözenekli MOF’da enzimlerin ve ışığa duyarlılaştırıcıların entegrasyonu, (g) psödorotaksan polimerlerinin sentezi | dinamik supramoleküler halka zinciri dengesinin incelenmesi ve fotoredoks katalizörleri olarak uygulanması için bakır(I) komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu.