Prof. Dr. Önder Pekcan “IAAM Fellow” Unvanı Aldı

Moleku00fcler Biyoloji ve Genetik bu00f6lu00fcmu00fc u00f6u011fretim u00fcyemiz Prof. Dr. u00d6nder Pekcan, Uluslararasu0131 u0130leri Malzemeler Birliu011fi’nin bilimsel paneli tarafu0131ndan, u201cMalzemelerin Ku00fcresel Mu00fckemmellik iu00e7in Geliu015ftirilmesiu201d konusuna katku0131su0131 nedeniyle u201cIAAM Fellowu201d unvanu0131na layu0131k gu00f6ru00fcldu00fc.

Uluslararasu0131 u0130leri Malzemeler Birliu011fi (IAAM), u0130leri Malzeme Bilimini, Mu00fchendislik ve Teknoloji’yi teu015fvik etmek iu00e7in u00f6nde gelen ve ku00e2r amacu0131 gu00fctmeyen, bilimsel arau015ftu0131rma kuruluu015flaru0131ndan biridir. IAAM, 7500’den fazla bilim insanu0131 ve 100’den fazla u00fclkeden u00f6du00fcllu00fc akademisyenlerden oluu015fan zengin bir birikime sahiptir. Malzeme bilimi, mu00fchendisliu011fi ve teknoloji bilgisini geliu015ftirmek ve geniu015fletmek; bir iklim-nu00f6tr du00fcnya oluu015fturmak iu00e7in inovasyon ve teknolojik farku0131ndalu0131u011fu0131 artu0131rmayu0131 amau00e7lamaktadu0131r.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.