Ağ Odaklı Dinamikler ve Veri Bilimi (NODDS) Araştırma Laboratuvarı

3 Kasım 2015

Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Eroğlu

Proje Ekibi

 • Nuray Söğünmez, Lecturer
 • Elif Yunt, Postdoc Researcher
 • Sajjad Bakrani, Postdoc Researcher
 • İrem Topal, PhD  Candidate
 • Çelik Özdeş, PhD  Candidate
 • Arash Rezaeinazhad, PhD Candidate
 • Narçiçeği Kıran, Graduate Student
 • Gizem Doğan, Graduate Student
 • Toprak Fırat, Graduate Student
 • Ebru B. Özen, Intern
 • Mustafa Küçük, Undergrad Student
 • Murat Akın Çiçek, Undergrad Student
 • Ayberk Ayhan, Undergrad Student
 • Mehmet Kırtışoğlu, Intern
 • İlkin Tırnaklı, Undergrad Student

Araştırma Konusu

NODDS Laboratuvarının ana amacı, temel olarak dinamik sistemler, istatistiksel ve hesaplamalı fizik, büyük veri analizi ve makine öğrenme alanlarından araçlar kullanarak kompleks ağlar ve zaman serisi analizlerine ilişkin dinamiklere odaklanarak, kompleks sistemlerin teorik ve hesaplamalı alanları üzerine çalışmaktır. Nörobilim, İklim Bilimi ve Enerji Nakil Hatları Şebekeleri dahil olmak üzere araştırma alanımız, geniş kapsamlı ve çoklu disiplinlidir.