Biyoelektronikler için Fonksiyonel Malzemeler Laboratuvarı (FMB-Lab)

27 Eylül 2014

Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Emin İstif

Araştırma Konusu

Biyoelektronikler için Fonksiyonel Malzemeler Laboratuvarı (FMB-Lab) gelecek nesil biyoelektronik uygulamalarda kullanılmaya yönelik polimer ve nanomalzemeler geliştirmeye odaklanmaktadır.

FMB-Lab özellikle iletken polimerler, biyobozunabilir polimerler, polimer nanopartiküller ve iki boyutlu nanomalzemelerin belirli uygulamalar özelinde sentezi ve fonksiyonlandırılması üzerine çalışmaktadır.

Biyoelektronik uygulamaların yanı sıra, FMB-Lab gıda ve çevre uygulamalarına yönelik minyatürize edilmiş elektronik cihazların geliştirilmesi için de yeni malzeme sentezleri yapmaktadır.

Leave A Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir