EşsizLab Moleküler Dinamik Simülasyonlar Araştırma Grubu

28 Eylül 2015

Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Eşsiz

Proje Ekibi

  • Burak Servili, Graduate (PhD) Student
  • Duygu Ayana, Graduate (PhD) Student

Araştırma Konusu

Baş araştırmacı Dr. Şebnem Eşsiz tarafından yönetilen EşsizLab,  proteinlerin uzun süreli ölçekli uyuşumsal dinamikleri, iyon kanalı proteinleri, ligand ile uyarılan uyuşumsal değişiklikler ve geliştirilmiş numune alma algoritmaları üzerinde çalışmaktadır.