Erdoğan Araştırma Laboratuvarı

14 Nisan 2015

Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Nuray Söğünmez Erdoğan

Araştırma Konusu

Laboratuvarımız, matematik, fizik, bilgisayar bilimleri, moleküler biyoloji ve genetik alanlarının temellerinin kullanılmakta olduğu, sinir sistemi ve omurganın doğasına odaklanan disiplinler arası bir ortamdır. Amaçlarımızdan biri de biyolojik sistemlerin yüksek çözünürlükte izlenmesidir. Yüksek boyutlu ve seyrek tek hücre omics verilerinin analiz edilmesi için yeni hesaplamaya dayalı modeller geliştiriyoruz. Diğer amacımız ise, idyopatik, konjenital ve dejeneratif omurga problemlerinin temel sebeplerini anlamak, hastalığı önlemek için olası mekanizmaları bulmak ve omurga sağlığının geri kazanılmasını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için en yaygın kullanılan model organizmalarından biri olan zebra balığını kullanıyoruz. Görüntüleme, transgenesis ve CRISPR-Cas yöntemlerini kullanarak fenotipi izliyoruz ve potansiyel hastalık adayları üzerinde pertürbasyon ve kurtarma analizleri gerçekleştiriyoruz.