EBG Araştırma Laboratuvarı

14 Ekim 2015

Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Bilget Güven

Araştırma Konusu

Hedeflenmiş küçük molekül, anti-kanser ajanlarını eylem halinde değerlendiren araştırma alanımız için, sitotoksik aktivitelerinin analizinin ve bu varsayımsal ilaç adaylarının yer aldığı moleküler mekanizmaların tespit edilmesi gerekmektedir. Bu amacın gerçekleştirilmesinde, kanser hücresi dizilerinde anormal sinyal aktivitelerinden faydalanılmaktadır. Hedeflenmiş küçük moleküllerle tetiklenen hücre ölümü mekanizmaların açıklığa kavuşturulması için ilave araştırmalar öngörülmektedir.