Arpağ Lab

22 Şubat 2014

Koordinatör

Misafir Dr. Öğr. Üyesi Göker Arpağ

Araştırma Konusu

Arpağ Lab’ın ana araştırma konuları, mikrotübül hücre iskeletinin dinamik evriminin ve moleküler motor güdümlü mikrotübül tabanlı taşınımın altında yatan temel biyofiziksel ilkeleri anlamaya çalışmaktır. Arpağ Lab’ın kullandığı araştırma yöntemleri; hesaplamalı modellemeyi, in vitro deneylerini ve nicel görüntü analizlerini içermekte olup çok disiplinlidir.