Akademisyen Proje Adı Fakülte Bölüm Fon Kuruluşu Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
KEMAL YELEKÇİ FP7-PEOPLE-2013-ITN: Training in Neurodegeneration, Therapeutics Intervention & Neurorepair Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik HORIZON 2020 2013-10-01 2017-09-30
ŞEBNEM EŞSİZ NMDA Tipi Glutamat Reseptörlerinin Çalışma Mekanizması ve Açık İyon Kanalı İnhibitörleri ile Etkileşimleri / Gating Mechanism of NMDA type Ionotropic Glutamate Receptor Model and Open Channel Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik TÜBİTAK ARDEB 2014-04-01 2018-11-01
EBRU DEMET AKDOĞAN 213M544- b2 Adrenerjik Reseptöründe Aktif ve İnaktif Hallere Geçişlerdeki Allosterik Mekanizmanın Araştırılması ve İlaç Tasarım Çalışmalarında Uygulaması Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik TÜBİTAK ARDEB 2014-04-01 2017-04-01
KEMAL YELEKÇİ COST CM1406 Epigenetik Kimyasal Biyoloji (EPICHEM)/ Epigenetic Chemical Biology (EPICHEM) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Diğer Uluslararası 2014-11-13 2018-11-18
EBRU DEMET AKDOĞAN Glikolitik enzimlerde türe özgü bağlanma bölgelerinin belirlenmesi ve allosterik ilaç tasarımında kullanımı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik TÜBİTAK ARDEB 2019-03-01 2022-03-01
EBRU DEMET AKDOĞAN Kompleks Proteinlerin Farklı Bölgelerindeki Amino Asit Dağılımı ve Etkileşimini Etkileyen Çevresel ve Yapısal Faktörlerin İncelenmesi: Hücre Zarı Ortamı, Sekonder Yapı ve Kompleks Yapıdaki Mo Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik TÜBİTAK ARDEB 2019-09-01 2020-09-01
DENİZ EROĞLU Reveailing Dynamics and Networks from Data Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik TÜBİTAK BİDEB 2019-10-01 2022-10-01
KEMAL YELEKÇİ Kanser tedavisinde kullanılmak üzere histon deasetlaz HDAC6 ve HDAC10 enzimlerine karşı in siliko tarama ve medisinal kimya yaklaşımlarını kullanılarak etkili ve seçimli yeni inhibitörle Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Diğer Ulusal 2020-03-01 2022-03-01
Akademisyen Proje Adı Fakülte Bölüm Fon Kuruluşu Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
DENİZ EROĞLU Yapısal Modifikasyonların Karmaşık Ağ Senkronizasyonlarındaki Etkileri Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik TÜBİTAK ARDEB 2020-02-01 2023-02-01
KEMAL YELEKÇİ CA20121 - Bench to bedside transition for pharmacological regulation of NRF2 in noncommunicable diseases Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Diğer Uluslararası 2021-10-19 2025-10-10
EBRU DEMET AKDOĞAN Protein Kompleks Arayüzey Bölgelerin Yapısal Parmak İzleri: Makine Öğrenme Yöntemiyle Arayüzey Tahmini Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik TÜBİTAK ARDEB 2022-03-01 2025-03-01
DENİZ EROĞLU Elektrik İletim Ağlarında Karmaşık Sistemler Analizleri: Modelleme, Modifikasyon ve Kontrol Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik TÜBİTAK ARDEB 2022-03-01 2025-03-01
MUHAMMET MUSTAFA ÇETİN Amidlerin İndirgenmesi için Demir Temelli Katalizörlerin Eldesi ve Uygulamaları Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik TÜBİTAK UİDB 2022-11-15 2025-11-15